Goede doel

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen in het lager en middelbaar onderwijs met hun klas via de computer zodat ze, van thuis uit, live les kunnen volgen met hun eigen klasgenoten. Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat (in combinatie met ziekenhuisschool, TOAH, S&Z,…). Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met leeftijdsgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de achtergrond en het kind kan even terug ‘in de klas’ zijn, al is het virtueel. Bednet gebruikt een kindvriendelijk systeem waarin de leerling interactief deel neemt aan de les, vragen beantwoordt, documenten kan ontvangen en opsturen en kan praten met de leerkracht en klasgenoten. Vanaf september is Bednet er ook voor vijfjarige kleuters. Financiële steun is nodig om te zorgen dat het computermateriaal voor steeds meer kinderen en scholen gratis kan blijven. Bednet wil het interactief systeem ook verder uitbouwen en vernieuwen.